Obecna rewolucja internetowa powoduje zmiany w sposobach i metodach kształcenia. Zdobywanie wiedzy nie może się dziś obejść bez dostępu do informacji zawartej w Internecie. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Spotkania realizowane są w formie wykładów, laboratoriów, konsultacji oraz tzw. samokształcenia. Po dokonaniu zapisu kursantowi zostaje założone konto na serwerze Cisco Networking Academy, które umożliwia mu: dostęp spoza szkoły do materiałów szkoleniowych, zdalne zdawanie egzaminów w ramach szkolenia. 
Akademia CISCO działająca w naszej Szkole współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Smrokowie i ZDZ w Miechowie, dzięki czemu słuchacze tych szkół mogą również uczestniczyć w szkoleniu.


Logowanie do Akademii                   https://www.netacad.com/