Akademia Cisco 

Akademia Cisco (Cisco Networking Academy) działająca w Zespole Szkół Nr 2 w Miechowie to laboratorium sieci komputerowych, które realizuje swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się dynamicznie od 1997 roku na całym świecie, a w Polsce od 2000 r. program oferuje słuchaczom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z obsługi komputera (IT Essentials) oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych (CCNA, CCNP, CCNA Security).

Realizacja projektów o charakterze społecznym i edukacyjnym jest od lat istotnym elementem działalności firmy Cisco Systems. Firma dąży do podniesienia poziomu świadomości technologicznej oraz wzrostu efektywności kształcenia, udzielając wsparcia w postaci transferu wiedzy i kompetencji w obszarze zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Program Cisco Networking Academy jest kierowany do szerokiego kręgu odbiorców. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci oraz osoby, które chcą uzyskać nowe umiejętności. Program kształcenia odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana za pomocą różnych technik nauczania: materiały e-learningowe są wspierane przez tradycyjne wykłady, a przede wszystkim liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narządzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania i sprawdzania wiedzy.

INTERAKTYWNA MAPA CERTYFIKACJI CISCO