IT Essentials PC Hardware and Software 

Kurs IT Essentials obejmuje podstawy z zakresu sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także zaawansowane pojęcia takie jak bezpieczeństwo, tworzenie sieci i odpowiedzialność profesjonalnego informatyka. Jest on zaprojektowany dla uczniów pragnących rozpocząć karierę w ICT i tych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat działania komputera. Uczniowie, którzy ukończą kurs będą potrafili opisać wewnętrzne elementy składowe komputera, zmontować układ komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy przy użyciu narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Studenci będą także potrafili połączyć się z Internetem i dzielić się zasobami w środowisku sieciowym. Nowe tematy w tej wersji obejmują urządzenia mobilne, takie jak tablety i smartfony, a także wirtualizację po stronie klienta. Rozbudowane tematy obejmują bezpieczeństwo, tworzenie sieci i rozwiązywanie problemów. Zadania praktyczne to ważne elementy, które zostały wbudowane w program nauczania. Virtual Laptop i Virtual Desktop to niezależne narzędzia, które umożliwiają studentom wirtualny demontaż i ponowny montaż komputerów stacjonarnych i laptopów. Obydwa narzędzia są zaprojektowane tak, aby wspomagać nauczanie w pracowni komputerowej i zapewnić interaktywne, praktyczne doświadczenie w środowiskach z ograniczonym dostępem do sprzętu. Włączenie Packet Tracer ułatwia przygotwanie słuchaczy do aktualnych wymagań certyfikacyjnych egzaminu CompTIA A+, bez potrzeby kupowania przez akademie dodatkowego sprzętu sieciowego.

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w progamie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, narzędzia multimedialne, zajęcia w pracowni komputerowej, materiały e-learningowe oraz symulatory.

Po ukończeniu kursu IT Essentials, kursanci będą potrafili wykonać następujące zadania:

 • Zdefiniować technologię informacyjną (IT) i opisać elementy komputera osobistego
 • Opisać, jak chronić ludzi, sprzęt i środowisko przed wypadkami, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem
 • Wykonać montaż komputera stacjonarnego krok po kroku
 • Wyjaśnić cel obsługi zapobiegawczej i zidentyfikować elementy procesu rozwiązywania problemów
 • Zainstalować i obsługiwać system operacyjny
 • Skonfigurować komputery do podłączenia do sieci
 • Ulepszyć lub wymienić elementy laptopa, w zależności od potrzeb klienta
 • Opisać cechy charakterystyczne urządzeń mobilnych
 • Zainstalować i udostępnić drukarkę
 • Zastosować podstawowe zasady bezpieczeństwa sprzętowego i oprogramowania
 • Wykazać się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi i profesjonalnym zachowaniem w pracy z klientem
 • Wykonać obsługę zabezpieczającą i podstawowe rozwiązywanie problemów
 • Dotrzeć do potrzeb klienta, przeanalizować możliwe konfiguracje i dostarczyć rozwiązania lub zalecenia dla sprzętu, systemów operacyjnych i bezpieczeństwa

 CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Kurs jest obecnie dostępny w jęz. angielskim. 

Na kursie Cisco CCNA Routing and Switching słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci. Studenci najpierw zdobywają podstawową wiedzę o sieciach, a następnie przechodzą do bardziej złożonych modeli sieciowych – teoretycznych i biznesowych. 

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching przeznaczony jest dla uczniów i studentów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na niższych stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych. Cisco CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z sieciami, od podstaw po zaawansowane aplikacje i usługi, a także umożliwia studentom zdobycie wielu praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym. 

Na każdym kursie studenci korzystają z interaktywnych mediów, w celu zdobycia wiedzy o technologii, a także stosują tę wiedzę w praktyce i ćwiczą zdobyte umiejętności za pomocą serii praktycznych zadań opartych na symulacjach, a tym samym jeszcze skuteczniej przyswajają wiedzę.